Seminar K-2: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Torsdag, 14. oktober 2021 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2020 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 15. juli 2021 - 12:00
Tarmkræftcellers vækst v/Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab - Molekylær ernæring og forplantning
 
Workshoppen giver indsigt i celledyrkningsmetoder til undersøgelse af vækst af celler i kultur.
 
Først studeres udseendet af kræftceller og normale celler i kultur mikroskopisk. Derefter laves en øvelse, hvor man tilsætter vækstfaktorer og et kemoterapeutikum til kræftceller og måler effekten på cellernes vækst fluorometrisk.
 
Desuden fortæller en medicinstuderende om modtagelse og undersøgelser på hospitalet, hvis man henvises fra sin læge ved mistanke om en kræftsygdom.
 
Max. deltagerantal 12
 
Formål
Seminar K-2: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

 

FordybelseE2021
  • Antal deltagere: 12
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk