Talent, totem, tabu og anden naturtro

Johannsen, Bjørn Friis (2015): "Talent, totem, tabu og anden naturtro"

Beskrivelse/resume

Artiklen behandler spørgsmålet om, hvem der udvælges til talentprogrammerne. De ser nærmere på, hvordan undervisere på matematik og fysik på universitetet genkender talent i de studerende. De benytter begreberne totem og tabu til at beskrive, hvordan udvælgelsen foregår. Når matematikeren og fysikeren udpeger henholdsvis evnen til at visualisere komplekse sammenhænge og evnen til at komme i flow som det afgørende karaktertræk, for at kunne nå eliten indenfor deres fag, har det tydelige paralleller til antropologiske analyser af ånders udødelighed og kultoptagelse. Talentudvælgelse indeholder et tydeligt element af social reproduktion, men analysen peger også på, at det, der trækkes frem som talentfuldt af forskerne, knytter sig til nogle fagspecifikke praksisformer.

Tema

Talentudvælgelse, talentbegreb

Download

Download tidskriftartikel her