De mange intelligenser: en praksisguide til differentieret undervisning

Campell, Bruce (2009): "De mange intelligenser: en praksisguide til differentieret undervisning"

Beskrivelse/resume  

Som titlen beskriver kan bogen fungere som en praksisguide til differentieret undervisning. Anvender begrebet MI - Mange Intelligenser (Howard Gardners 8 intelligenser) og anviser konkrete måder at arbejde med begrebet på således, at det også passer i en dansk kontekst. Eksemplerne er hentet fra folkeskolen primært, men inspiration og måde at tænke på i forhold til undervisningsplanlægning, kan sagtens anvendes i al undervisning. 

Tema  

Undervisningsdifferntiering, forskellige intelligenser 

Lån

Lån bogen her