Undervisningsdifferentiering i gymnasiet og hf : behov, muligheder og konsekvenser

Damberg, Erik (1992): "Undervisningsdifferentiering i gymnasiet og hf : behov, muligheder og konsekvenser"

Beskrivelse/resume

Artiklen er et indlæg til den tidlige debat om undervisningsdifferentering i gymnasiet og hf.

Tema

Undervisningsdifferntiering

Download

Download tidskriftartikel her