Redaktionel indledning: Dygtighedspædagogik

Stiling Olsen, Jesper et al (2015): "Redaktionel indledning: Dygtighedspædagogik: om elitens talenter og talenternes elite i uddannelsessystemet"

Beskrivelse/resume

Artiklen er en intro til et temanummer om elite og talenter i uddannelsessystemet - artiklerne kan du finde i oversigten. De opridser udviklingen indenfor talentbegrebet historisk og i pædagogiske sammenhænge, bl.a med fokus på differentering, udvælgelse og elitedannelse. Fælles er ideen om, at talentprogrammer forlænger uddannelsesnetværket ind i det professionelle netværk. Gennemgående viser artiklerne, at talent og elite ikke er noget universelt, men noget, der er knyttet til specifikke faglige og sociale praksisser i pædagogiske sammenhænge. Det er disse nogle gange eksplicitte og andre gange implicitte arbejdsformer og væremåder, som de studerende skal afkode og optræne for at blive genkendt og anerkendt som et talent indenfor det domæne, hvor de aspirerer mod eliten. 

Tema

Talentbegrebet 

Download

Download tidskriftartikel her