Talent er ikke længere tabu

Rasmussen Kim Seerup & Poul Nissen (2010): "Talent er ikke længere tabu"

Beskrivelse/resume

Politisk er der kommet mere fokus på særligt begavede børn. Artiklen tager udgangspunkt i en undersøgelse fra Lyngby-Tårbæk Kommune, som viste at 10-20 % af de særligt begavede børn  - særligt kreative, opfindsomme, nysgerrige, dygtige - mistrives eller havde andre vanskeligheder, bla. socialt. Der skelnes mellem begavelse og talent, hvor det førstnævnte er medfødt og talent beror på, hvordan man udvliker sin begavelse.  Begavede børn, der ikke bliver set og får tilstrækkelig målrettet og stimulerende undervisning keder sig og er i risoko for at udvikle problemer senere i uddannelsessystemet, da de aldrig har opbygget arbejdsmoral mv. Der er forsøg med opdeling af elever efter evner, men det er ikke nødvendigvis vejen frem, da det kan skabe fokus på at være anderledes og socialt udenfor. Styrket undervisningsdifferentiering med fokus på nonspecifikke læringsmetoder, såsom relation ml. lærer og elev er i fokus i forskningen pt.

Tema

Download

Download tidskriftartikel her