Eliteundervisning : - er det nu noget?

Egelund, Niels (2009): "Eliteundervisning : - er det nu noget?"

Beskrivelse/resume

I artiklen kommer Niels Egelund ind på fordele og ulemper ved delt og udelt skole. Ideen om at bryde den klassiske klasseundervisning, kan have betydet, at man i al for høj grad har individualiseret undervisningen, således at det ikke har været realistisk at gennemføre i klasserne, pga. uro. Forfatteren advokerer for at den udelte skole kræver en styrket relationskompetance.

Tema

Særligt begavede børn

Besttilling 

Bestil tidskriftartikel her