Læringsmål og læringsmåder: undervisningsdifferentiering i praksis

Nielsen, Bodil (2013): "Læringsmål og læringsmåder: undervisningsdifferentiering i praksis"

Beskrivelse/resume

Bogen beskræftiger sig med læringsmål og læringsmåder i forbindelse til undervisningsdifferentiering i praksis. Den berører i den forbindelse elevernes forskellige forudsætninger, læreres vejledning og de metoder, man som lærer bruger til at indfri læringsmålene for den enkelte elev ud fra dennes forudsætninger.

Tema 

Undervisningsdifferentiering, læringsmål

Lån

Lån bogen her