Gælder undervisningsdifferentiering også for elever med gode indlæringsforudsætninger

Kyed, Ole (1993):"Gælder undervisningsdifferentiering også for elever med gode indlæringsforudsætninger"

Beskrivelse/resume

Tidligt indspark til debatten til den gænse holdning om at særligt begavede børn nok skal klare sig. Kyed stiller spørgsmål ved, om undervisningsdifferentiering også åbner muligheder for de særligt begavede og klandrer janteloven og politikernes manglede adressering af problemet i samme ombæring.

Tema

Indsats for særligt begavede børn

Download

Download tidskriftartikel her