Læring og undervisningsdiffentiering

Kirkegaard, Preben (2006): "Læring og undervisningsdiffentiering"

Beskrivelse/resume

Artiklen introducerer 7 forskellige differenteringsmetoder - med inspiration fra Luhmann, som kan bruges i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Gennem undervisning øges læring. Undervisningen skal sandsynliggøre at temaet står klart for eleverne, derved har eleverne nogle forventninger til, hvad de skal lære, som de kan forholde sig til, samtidig med at de forholder sig til sig selv som lærende individer. Gennem selviagttagelse opnår eleverne og derigennem lærerne en forståelseskontrol i form af refleksiv kommunikation. Derved kan man opnå en strukturel kobling mellem undervisning og læring, nemlig en bestemt forståelse af emnet, der undervises i.

Tema

Undervisningsdifferentiering og lærens rolle heri. 

Download 

Download tidskriftartikel her