Kan lysten drive værket i udskolingen?

Brown, Rikke (2015): "Kan lysten drive værket i udskolingen? : iagttagelser fra to studier af lyst som organiseringsprincip i udskolingen"

Beskrivelse/resume 

Udgivelsen giver et kritisk blik på de utilsigtede konsekvenser ved linjebaseret opdeling og undervisning, alene baseret på lyst hos eleverne, som middel til at opretholde eller genskabe motivation for læring. Gennem en øget markedsliggørelse af skolevalg - herunder linjeopdeling - kan man: 1. komme til at skabe forventinger hos elev/forældre som ikke kan indfries, 2. give ledelsen en stor opgave med at sammensætte klasser. Ved den linje eller interesse-opdelte klasse, tages der ikke længere hensyn til andre pædagogiske og didaktiske overvejelser, og derved bliver det svære at skabe et socialt fællesskab og god klassedynamik.

Tema 

Linieopdeling af undervsining, som alternativ til undervisningsdifferentiering.

Download 

Download tidskriftartikel her