At lære at være elite

Walker, Roddy (015): "At lære at være elite: præfektrollen som markør i elevernes identitetsdannelse på en elitekostskole"

Beskrivelse/resume

Med udgangspunkt i et elitekostskole-miljø analyseres det, hvordan elevernes egen forståelse af sig selv som elite eller en del af eliten qva deres skolegang på kostskolen udvikles. I begyndelsen af deres ophold berodede eliteantagelsen på det faglige, mens det senere bliver det sociale og netværksfremmende aktiviteter, der forbindes med det elitære. Eleverne lærer altså at blive en del af eliten gennem medlemskabet og deltagelsesidentitet, ligesom de benytter sig af interaktionsstragetier for at opnå højere social status, der sammen med selvfølgeligheden af top-karakterer, skaber den ønskede eliteidentitet.

Tema

Talentidentitet 

Download 

Download tidskriftartikel her