Læreren som talentutvikler

Skogen, Kjell (2015): "Læreren som talentutvikler"

Beskrivelse/resume

Forfatteren er en førende norsk uddannelsesforsker. Sætter læreren i centrum for talentudviklingen ved at lægge vægt på at kultivere og inspirere til styrkelse af forskellige egenskaber, såsom viljestyrke, kreativitet og entreprænørskab. Ligeledes gives der konkrete arbejdsopgaver og øvelser man kan anvende i arbejdet med talentudvikling i undervisningen.

Tema

Talentudvikling, lærerens rolle

Lån

Lån bogen her