Ledelse af differentieret undervisning: teori og praksis

Tomlinson, Carol Ann (2014): "Ledelse af differentieret undervisning: teori og praksis"

Beskrivelse/resume

Denne bog giver vejledning til, hvordan man som lærer skaber en god situation i klassen under undervisningsdifferentering med særligt fokus på klasseledelse. Forfatteren sætter praksis på teorien og kommer med eksempler fra grundskole og gymnasietrin, ligesom den behandler emner som læringsmiljøer, kernen i differnetieret undervisning samt giver kommentarer til de indvendinger, der måtte være mod differenteringen. Den afsluttes med en værktøjskasse til brug i undervisningen for lærerne.

Tema

Undervisningsdifferentiering, klasseledelse

Lån

Lån bogen her