Seminar K-2: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Torsdag, 13. oktober 2022 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2021 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 15. juli 2022 - 12:00
Tarmkræftcellers vækst v/Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab - Molekylær ernæring og forplantning
 
Workshoppen giver indsigt i celledyrkningsmetoder til undersøgelse af vækst af celler i kultur.
 
Først studeres udseendet af kræftceller og normale celler i kultur mikroskopisk. Derefter laves en øvelse, hvor man tilsætter vækstfaktorer og et kemoterapeutikum til kræftceller og måler effekten på cellernes vækst fluorometrisk.
 
Desuden fortæller en PhD-studerende om, hvordan man i et nyt projekt anvender celler til undersøgelser i foribindelse med produktion af mere klimavenlig mælk.
 
Max. deltagerantal 12
 
Formål
Seminar K-2: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

 

FordybelseE2022-2
  • Antal deltagere: 12
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk